Αίτηση συμμετοχής

Θέλω να συμμετάσχω στον Πανελλήνιο Διαδικτυακό Πρωτάθλημα 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Μπορείτε να καταθέσετε το παράβολο συμμετοχής (15 ευρώ) στον εξής λογαριασμό (γράφοντας και το ονομ/μό σας στην "αιτιολογία") :

Τράπεζα    :  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Δικαιούχος :  ΑΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

IBAN          :  GR56 0110 1210 0000 1217 7081 572

----------------------------------------------------------------------------------------------------------