Αναφορά αποτελέσματος

  • Το αντίστοιχο αρχείο (.sgg) ή (.txt) να αποσταλλεί στο email : avdisgeorge@yahoo.gr
  • Σε περίπτωση που κάποιο ματς δεν έχει σωθεί, θεωρείται ως άκυρο και επαναλαμβάνεται.